คุณเคยรับทราบจุดเด่นและจุดอ่อนของการขนย้ายผลิตภัณฑ์ด้วยรถรับจ้าง6ล้อเปรียบเทียบกับวิธีอื่นหรือเปล่า

ในปัจจุบันการขนสินค้าด้วยเครื่องจักรกลซึ่งมีขึ้นตอนหลังจากการที่นำเครื่องกลไอน้ำมาใช้ในการขนส่งสินค้าและการคมนาคม โดยเครื่องจักรไอน้ำนั้นได้ถูกหยิบยกมาใช้เป็นจุดกำเนิดของพลังงานในเรือและรถไฟด้วยการใช้ถ่านหินและเชื้อฟืนเป็นเชื้อเพลิง ต่อมาได้มีการวิวัฒนาการเป็นเครื่องกลสันดาปภายใน ที่เครื่องกลมีความง่ายดายและตัวของเครื่องยนต์กลไกมีขนาดเล็ก จึงมีการใช้ประโยชน์กับเรือและรถไฟด้วยเหมือนกัน การใช้เครื่องจักรไอน้ำในการเคลื่อนตัวยานพาหนะหลายชนิด จึงค่อยๆ ลดน้อยลงตราบจนกระทั่งหมดไป เพราะว่าผู้ใช้บริการการขนส่งสินค้ามีความต้องการความเร็วและขนส่งสินค้าในครั้งละปริมาณมาก ยานพาหนะขนส่งสินค้าจึงต้องมีการปฏิรูปให้ประสานกับความประสงค์ของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันทั้งเครื่องบิน เรือ และรถไฟก็มีศักยภาพในการขนส่งสินค้าได้ครั้งละมากกว่าหลายร้อยตัน ส่วนรถยนต์และรถบรรทุกก็สามารถขนส่งสินค้าได้เยอะขึ้น นอกจากที่ยวดยานต่างๆ นั้นจะมีขนาดใหญ่สามารถบรรจุคนและผลิตภัณฑ์ได้มากแล้ว ยังมีความรวดเร็วและเครดิตมากกว่าเดิมอีกด้วย

truck

กิจการค้าบริษัทขนส่งสินค้าโดยรถ6ล้อนั้นมีความหมายต่อการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศชาติเป็นอย่างมาก รถขนส่งสินค้ามีการได้เปรียบในการเข้าถึงชุมชนเล็กๆและสถานที่ต่างๆได้เหนือชั้นกว่าการขนส่งสินค้าแบบอื่นๆ ถึงแม้ว่าขนาดการบรรทุกของรถรับจ้างจะมีจำนวนไม่เท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้ารูปแบบอื่นๆ แต่การขนส่งสินค้าด้วยรถนั้นเหนือกว่าทางเศรษฐกิจในแง่การให้บริการในระยะทางสั้นๆ ในขณะที่เรือและรถไฟมีความเป็นต่อในด้านต้นทุนเมื่อมีการย้ายผลิตภัณฑ์ระยะทางไกลและปริมาณของสินค้ามีจำนวนมาก แต่ข้อจำกัดการขนสินค้าทางเรือคือจำเป็นต้องอาศัยสายน้ำหรือชายทะเล และจำเป็นต้องมีความลึกพอที่เรือจะเดินได้ ซึ่งแต่ละเมืองก็มีความจำกัดในการเดินเรือ ดังนั้นภูมิประเทศที่ไม่มีน้ำ เรือก็ไม่สามารถเดินได้ จึงไม่สามารถให้บริการในเขตนั้นได้ ในขณะรถไฟไปไปตามราง และโครงข่ายรถไฟก็ไม่ทั่วถึง รถไฟจึงให้บริการการขนย้ายผลิตภัณฑ์ได้เฉพาะในทางสัญจรที่มีรางเท่านั้น การให้บริการขนส่งสินค้าด้วยบริษัทขนส่งสินค้ามีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 รถรับจ้างขนส่งสินค้ามีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่อง เครื่องยนต์มีกำลังเพิ่มขึ้นทำให้สามารถใส่ข้าวของได้เยอะขึ้น และมีความรวดเร็วเพิ่มขึ้น หมายรวมถึงเครื่องยนต์และอุปกรณ์ก็มีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยเช่นกัน

ปัจจัยหลักในการพัฒนาการขนส่งสินค้าด้วยรถ6ล้อ คือเครือข่ายถนนหนทางที่ชาติบ้านเมืองต่างๆ ต้องลงทุนสร้างเครือข่ายทางสัญจรให้เยอะขึ้น และต้องมีการซ่อมแซมท้องถนนอยู่สม่ำเสมอ ซึ่งการลงเงินก่อสร้างโครงข่ายท้องถนนของรัฐนั้นทำให้รถ6ล้อเข้าถึงท้องถิ่นและพื้นที่ต่างๆได้กว้างขวางมากขึ้น การขนส่งสินค้าและคนโดยสารด้วยรถรับจ้างขนส่งสินค้าจึงมีอัตราเติบโตมากขึ้นเช่นกัน

ในอดีตที่รถไฟในสหรัฐฯมีบทบาทสำคัญในการขนของโดยรถไฟสามารถขนสินค้าระหว่างมลรัฐได้หลายล้านตัน ในขณะที่รถสามารถขนส่งผลิตภัณฑ์ได้แค่ทีละน้อยๆเท่านั้น หลังจากนั้นเมื่อรถไฟเพิ่มเติมอัตราการขนส่งของสูงขึ้นเล็กน้อย แต่รถรับจ้างนั้นสามารถมีบทบาทในการขนย้ายสินค้ามากขึ้นแบบก้าวกระโดด ซึ่งเป็นจำนวนที่มากยิ่งกว่ารถไฟ ซึ่งบอกให้เห็นว่ารถรับจ้างนั้นมีประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และขนส่งผลิตภัณฑ์ได้ในปริมาณมากยิ่งกว่าการขนย้ายสินค้าด้วยรถไฟ ดังนั้นในปัจจุบันเจ้าของธุรกิจต่างๆจึงนิยมใช้บริการรถรับจ้างขนของเพิ่มมากขึ้น หากว่าอยากได้ข้อแนะนำหรือต้องการทราบสนนราคาค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรถรับจ้างขนของ สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ หรือเว็บไซต์ของเรา

เครดิต : http://www.transport4thai.com

ข้อดีและข้อเสียของการเลือกสรรใช้บริการรถรับจ้างขนส่งสินค้าเทียบเคียงกับการเคลื่อนย้ายสินค้าวิธีการอื่น

คุณรู้หรือเปล่าว่าการเลือกวิธีการขนส่งผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการรถรับจ้าง6ล้อหรือการย้ายผลิตภัณฑ์วิธีการอื่นส่งผลกับกำไรของธุรกิจการค้ามากน้อยเพียงใดเพราะว่าในช่วงปัจจุบันที่เทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์มีความละม้ายกันในด้านคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของผลิตภัณฑ์จำพวกเดียวกันของกิจการของฝ่ายตรงข้ามในตลาด การชิงดีชิงเด่นของธุรกิจการค้าที่อยู่ในท้องตลาดเดียวกันเพื่อจะลดทุนการผลิตให้ต่ำลงจึงอาจมิใช่ลู่ทางที่จะทำให้เกิดความได้เปรียบต่อคู่ต่อสู้อีกต่อไปหากแต่การหาช่องทางในการจัดการกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกันกับตัวสินค้าหลังจากที่ผ่านกระบวนการการผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่างหากที่ก้าวเข้ามาเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้กิจการต่างๆสามารถมีชัยชนะเหนือคู่แข่งได้โดยการสรรหาแนวทางหลากหลายเพื่อทวีมูลค่าให้กับตัวสินค้า หรือ กิจการอาจคัดสรรกลยุทธ์หลากหลายเพื่อใช้ปฏิบัติการลดต้นทุนในกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากกิจกรรมการผลิต ทั้งที่สัมพันธ์โดยตรงและโดยอ้อมต่อตัวผลิตภัณฑ์ เมื่อมองถึงกิจกรรมหรือขั้นตอนที่ข้องเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์และมีผลต่อกำไรหรือการขาดทุนที่กิจการค้าจะได้มา ขั้นตอนการขนส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้านั้นนับเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างชัดแจ้งทั้งในเรื่องของเงินลงทุน,ขีดความสามารถในการชิงชัย ฯลฯซึ่งขั้นตอนในการขนส่งผลิตภัณฑ์นั้นก็มีความต่างกันออกไปในแต่ละธุรกิจการค้า บางธุรกิจอาจลงทุนบริหารขนส่งสินค้าด้วยตนเอง บางกิจการอาจไม่ต้องการลงทุนและไม่ประสงค์แบกภาระที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการขนส่งด้วยตัวเองก็อาจตริตรองที่จะใช้บริการ รถรับจ้างขนของ ที่มีความชำนิชำนาญในการบริหาร ซึ่งการที่กิจการค้าจะวิเคราะห์ลงทุนในการดำเนินงานขนส่งสินค้าด้วยตนเองหรือใช้บริการจาก รถรับจ้าง6ล้อ ที่มีความจัดเจนมากกว่า ก็ส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานของกิจการค้ามีความแตกต่างกันออกไปหากวิเคราะห์ในวิธีการขนส่งสินค้าจะพบว่ามีนัยยะสำคัญที่เห็นอย่างเด่นชัดซึ่งสามารถสาธยายออกมาได้ว่าหากมีจำนวนรวมของผลิตภัณฑ์ที่จะทำการเคลื่อนย้ายต่อครั้งมากเท่าไรก็จะทำให้ทุนของการขนส่งสินค้านั้นยิ่งต่ำลง เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับการขนย้ายสินค้าลักษณะเดียวกันที่มีจำนวนการขนส่งต่อครั้งต่ำกว่า

weigth

อย่างไรก็ดีการลดต้นทุนที่ทุกๆธุรกิจการค้ามุ่งหวัง โดยใช้การบริการรถรับจ้างขนของ ขนสินค้าเป็นจำนวนมากต่อครั้งนั้น อาจไม่บรรลุผลดังที่ตั้งความมุ่งหมายไว้ทั้งหมด เช่นในบางธุรกิจการค้าปรารถนาที่จะลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าลงจากปัจจุบันนี้ให้ได้ ครึ่งหนึ่ง แต่เมื่อดำเนินงานจริง หลายๆธุรกิจการค้าอาจพบว่าไม่สามารถถึงความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ทั้งหมดซึ่งปัญหาต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าความไม่แน่นอนในการทำงาน เช่น อุปสรรคจากตัวยานพาหนะที่ใช้ทำการขนส่งสินค้าหรือ รถรับจ้างขนของ ทั้งหลาย ปัญหาจากเส้นทางที่รถขนส่งสินค้านิยมใช้ ซึ่งในกรณีนี้สามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดแจ้งจากเหตุการณ์ที่เมืองไทยประสบกับภาวการณ์น้ำท่วมใหญ่ อันทำให้เกิดความยากลำบากในการขนส่งสินค้าในเส้นทางนั้นๆ หรืออาจไม่สามารถทำการขนส่งสินค้าในเส้นทางนั้นๆได้เลยฯลฯ ข้อจำกัดต่างๆ เหล่านี้นั้นมีการผันแปรอยู่ตลอดเวลา จากรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้นปมปัญหาของการลดต้นทุนอันไม่เป็นไปตามจุดประสงค์ จึงเป็นเรื่องที่น่าวิจัยเพื่อใช้เป็นวิถีในการพัฒนากิจกรรมในการลดต้นทุนด้านการขนส่งสินค้า อันจะช่วยให้กิจการค้ามีประสิทธิภาพในการแข่งขันเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยการวิจัยจะเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการการขนส่งสินค้าทางถนน, ทางรถไฟและทางน้ำ มาประกอบกันเพื่อที่จะหาช่องทางในการขนส่งสินค้าที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้นๆมากที่สุดโดยเมื่อพิจารณาถึงข้อมูลสถิติการขนส่งสินค้าโดยรถรับจ้างขนส่งสินค้า, ทางรถไฟและทางน้ำ จะพบว่าการขนส่งทางถนนโดยรถรับจ้างขนส่งสินค้านั้นมีสัดส่วนที่สูงที่สุดเมื่อเทียบเคียงกับการขนส่งสินค้าจำพวกอื่นๆหมายความว่ายังมีลู่ทางและประสิทธิภาพในการขยายขอบเขตด้านการขนส่งสินค้าในกลุ่มอื่นๆได้อีกมาก ไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟหรือทางน้ำ ซึ่งการศึกษาเพื่อประมาณลู่ทางในการขนส่งสินค้าที่ลงตัวกับผลิตภัณฑ์จำพวกนั้นๆจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เป็นผลให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและถาวร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.transport4thai.com