ข้อดีและข้อเสียของการเลือกสรรใช้บริการรถรับจ้างขนส่งสินค้าเทียบเคียงกับการเคลื่อนย้ายสินค้าวิธีการอื่น

คุณรู้หรือเปล่าว่าการเลือกวิธีการขนส่งผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการรถรับจ้าง6ล้อหรือการย้ายผลิตภัณฑ์วิธีการอื่นส่งผลกับกำไรของธุรกิจการค้ามากน้อยเพียงใดเพราะว่าในช่วงปัจจุบันที่เทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์มีความละม้ายกันในด้านคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของผลิตภัณฑ์จำพวกเดียวกันของกิจการของฝ่ายตรงข้ามในตลาด การชิงดีชิงเด่นของธุรกิจการค้าที่อยู่ในท้องตลาดเดียวกันเพื่อจะลดทุนการผลิตให้ต่ำลงจึงอาจมิใช่ลู่ทางที่จะทำให้เกิดความได้เปรียบต่อคู่ต่อสู้อีกต่อไปหากแต่การหาช่องทางในการจัดการกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกันกับตัวสินค้าหลังจากที่ผ่านกระบวนการการผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่างหากที่ก้าวเข้ามาเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้กิจการต่างๆสามารถมีชัยชนะเหนือคู่แข่งได้โดยการสรรหาแนวทางหลากหลายเพื่อทวีมูลค่าให้กับตัวสินค้า หรือ กิจการอาจคัดสรรกลยุทธ์หลากหลายเพื่อใช้ปฏิบัติการลดต้นทุนในกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากกิจกรรมการผลิต ทั้งที่สัมพันธ์โดยตรงและโดยอ้อมต่อตัวผลิตภัณฑ์ เมื่อมองถึงกิจกรรมหรือขั้นตอนที่ข้องเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์และมีผลต่อกำไรหรือการขาดทุนที่กิจการค้าจะได้มา ขั้นตอนการขนส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้านั้นนับเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างชัดแจ้งทั้งในเรื่องของเงินลงทุน,ขีดความสามารถในการชิงชัย ฯลฯซึ่งขั้นตอนในการขนส่งผลิตภัณฑ์นั้นก็มีความต่างกันออกไปในแต่ละธุรกิจการค้า บางธุรกิจอาจลงทุนบริหารขนส่งสินค้าด้วยตนเอง บางกิจการอาจไม่ต้องการลงทุนและไม่ประสงค์แบกภาระที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการขนส่งด้วยตัวเองก็อาจตริตรองที่จะใช้บริการ รถรับจ้างขนของ ที่มีความชำนิชำนาญในการบริหาร ซึ่งการที่กิจการค้าจะวิเคราะห์ลงทุนในการดำเนินงานขนส่งสินค้าด้วยตนเองหรือใช้บริการจาก รถรับจ้าง6ล้อ ที่มีความจัดเจนมากกว่า ก็ส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานของกิจการค้ามีความแตกต่างกันออกไปหากวิเคราะห์ในวิธีการขนส่งสินค้าจะพบว่ามีนัยยะสำคัญที่เห็นอย่างเด่นชัดซึ่งสามารถสาธยายออกมาได้ว่าหากมีจำนวนรวมของผลิตภัณฑ์ที่จะทำการเคลื่อนย้ายต่อครั้งมากเท่าไรก็จะทำให้ทุนของการขนส่งสินค้านั้นยิ่งต่ำลง เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับการขนย้ายสินค้าลักษณะเดียวกันที่มีจำนวนการขนส่งต่อครั้งต่ำกว่า

weigth

อย่างไรก็ดีการลดต้นทุนที่ทุกๆธุรกิจการค้ามุ่งหวัง โดยใช้การบริการรถรับจ้างขนของ ขนสินค้าเป็นจำนวนมากต่อครั้งนั้น อาจไม่บรรลุผลดังที่ตั้งความมุ่งหมายไว้ทั้งหมด เช่นในบางธุรกิจการค้าปรารถนาที่จะลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าลงจากปัจจุบันนี้ให้ได้ ครึ่งหนึ่ง แต่เมื่อดำเนินงานจริง หลายๆธุรกิจการค้าอาจพบว่าไม่สามารถถึงความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ทั้งหมดซึ่งปัญหาต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าความไม่แน่นอนในการทำงาน เช่น อุปสรรคจากตัวยานพาหนะที่ใช้ทำการขนส่งสินค้าหรือ รถรับจ้างขนของ ทั้งหลาย ปัญหาจากเส้นทางที่รถขนส่งสินค้านิยมใช้ ซึ่งในกรณีนี้สามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดแจ้งจากเหตุการณ์ที่เมืองไทยประสบกับภาวการณ์น้ำท่วมใหญ่ อันทำให้เกิดความยากลำบากในการขนส่งสินค้าในเส้นทางนั้นๆ หรืออาจไม่สามารถทำการขนส่งสินค้าในเส้นทางนั้นๆได้เลยฯลฯ ข้อจำกัดต่างๆ เหล่านี้นั้นมีการผันแปรอยู่ตลอดเวลา จากรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้นปมปัญหาของการลดต้นทุนอันไม่เป็นไปตามจุดประสงค์ จึงเป็นเรื่องที่น่าวิจัยเพื่อใช้เป็นวิถีในการพัฒนากิจกรรมในการลดต้นทุนด้านการขนส่งสินค้า อันจะช่วยให้กิจการค้ามีประสิทธิภาพในการแข่งขันเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยการวิจัยจะเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการการขนส่งสินค้าทางถนน, ทางรถไฟและทางน้ำ มาประกอบกันเพื่อที่จะหาช่องทางในการขนส่งสินค้าที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้นๆมากที่สุดโดยเมื่อพิจารณาถึงข้อมูลสถิติการขนส่งสินค้าโดยรถรับจ้างขนส่งสินค้า, ทางรถไฟและทางน้ำ จะพบว่าการขนส่งทางถนนโดยรถรับจ้างขนส่งสินค้านั้นมีสัดส่วนที่สูงที่สุดเมื่อเทียบเคียงกับการขนส่งสินค้าจำพวกอื่นๆหมายความว่ายังมีลู่ทางและประสิทธิภาพในการขยายขอบเขตด้านการขนส่งสินค้าในกลุ่มอื่นๆได้อีกมาก ไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟหรือทางน้ำ ซึ่งการศึกษาเพื่อประมาณลู่ทางในการขนส่งสินค้าที่ลงตัวกับผลิตภัณฑ์จำพวกนั้นๆจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เป็นผลให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและถาวร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.transport4thai.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s