คุณเคยรับทราบจุดเด่นและจุดอ่อนของการขนย้ายผลิตภัณฑ์ด้วยรถรับจ้าง6ล้อเปรียบเทียบกับวิธีอื่นหรือเปล่า

ในปัจจุบันการขนสินค้าด้วยเครื่องจักรกลซึ่งมีขึ้นตอนหลังจากการที่นำเครื่องกลไอน้ำมาใช้ในการขนส่งสินค้าและการคมนาคม โดยเครื่องจักรไอน้ำนั้นได้ถูกหยิบยกมาใช้เป็นจุดกำเนิดของพลังงานในเรือและรถไฟด้วยการใช้ถ่านหินและเชื้อฟืนเป็นเชื้อเพลิง ต่อมาได้มีการวิวัฒนาการเป็นเครื่องกลสันดาปภายใน ที่เครื่องกลมีความง่ายดายและตัวของเครื่องยนต์กลไกมีขนาดเล็ก จึงมีการใช้ประโยชน์กับเรือและรถไฟด้วยเหมือนกัน การใช้เครื่องจักรไอน้ำในการเคลื่อนตัวยานพาหนะหลายชนิด จึงค่อยๆ ลดน้อยลงตราบจนกระทั่งหมดไป เพราะว่าผู้ใช้บริการการขนส่งสินค้ามีความต้องการความเร็วและขนส่งสินค้าในครั้งละปริมาณมาก ยานพาหนะขนส่งสินค้าจึงต้องมีการปฏิรูปให้ประสานกับความประสงค์ของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันทั้งเครื่องบิน เรือ และรถไฟก็มีศักยภาพในการขนส่งสินค้าได้ครั้งละมากกว่าหลายร้อยตัน ส่วนรถยนต์และรถบรรทุกก็สามารถขนส่งสินค้าได้เยอะขึ้น นอกจากที่ยวดยานต่างๆ นั้นจะมีขนาดใหญ่สามารถบรรจุคนและผลิตภัณฑ์ได้มากแล้ว ยังมีความรวดเร็วและเครดิตมากกว่าเดิมอีกด้วย

truck

กิจการค้าบริษัทขนส่งสินค้าโดยรถ6ล้อนั้นมีความหมายต่อการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศชาติเป็นอย่างมาก รถขนส่งสินค้ามีการได้เปรียบในการเข้าถึงชุมชนเล็กๆและสถานที่ต่างๆได้เหนือชั้นกว่าการขนส่งสินค้าแบบอื่นๆ ถึงแม้ว่าขนาดการบรรทุกของรถรับจ้างจะมีจำนวนไม่เท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้ารูปแบบอื่นๆ แต่การขนส่งสินค้าด้วยรถนั้นเหนือกว่าทางเศรษฐกิจในแง่การให้บริการในระยะทางสั้นๆ ในขณะที่เรือและรถไฟมีความเป็นต่อในด้านต้นทุนเมื่อมีการย้ายผลิตภัณฑ์ระยะทางไกลและปริมาณของสินค้ามีจำนวนมาก แต่ข้อจำกัดการขนสินค้าทางเรือคือจำเป็นต้องอาศัยสายน้ำหรือชายทะเล และจำเป็นต้องมีความลึกพอที่เรือจะเดินได้ ซึ่งแต่ละเมืองก็มีความจำกัดในการเดินเรือ ดังนั้นภูมิประเทศที่ไม่มีน้ำ เรือก็ไม่สามารถเดินได้ จึงไม่สามารถให้บริการในเขตนั้นได้ ในขณะรถไฟไปไปตามราง และโครงข่ายรถไฟก็ไม่ทั่วถึง รถไฟจึงให้บริการการขนย้ายผลิตภัณฑ์ได้เฉพาะในทางสัญจรที่มีรางเท่านั้น การให้บริการขนส่งสินค้าด้วยบริษัทขนส่งสินค้ามีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 รถรับจ้างขนส่งสินค้ามีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่อง เครื่องยนต์มีกำลังเพิ่มขึ้นทำให้สามารถใส่ข้าวของได้เยอะขึ้น และมีความรวดเร็วเพิ่มขึ้น หมายรวมถึงเครื่องยนต์และอุปกรณ์ก็มีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยเช่นกัน

ปัจจัยหลักในการพัฒนาการขนส่งสินค้าด้วยรถ6ล้อ คือเครือข่ายถนนหนทางที่ชาติบ้านเมืองต่างๆ ต้องลงทุนสร้างเครือข่ายทางสัญจรให้เยอะขึ้น และต้องมีการซ่อมแซมท้องถนนอยู่สม่ำเสมอ ซึ่งการลงเงินก่อสร้างโครงข่ายท้องถนนของรัฐนั้นทำให้รถ6ล้อเข้าถึงท้องถิ่นและพื้นที่ต่างๆได้กว้างขวางมากขึ้น การขนส่งสินค้าและคนโดยสารด้วยรถรับจ้างขนส่งสินค้าจึงมีอัตราเติบโตมากขึ้นเช่นกัน

ในอดีตที่รถไฟในสหรัฐฯมีบทบาทสำคัญในการขนของโดยรถไฟสามารถขนสินค้าระหว่างมลรัฐได้หลายล้านตัน ในขณะที่รถสามารถขนส่งผลิตภัณฑ์ได้แค่ทีละน้อยๆเท่านั้น หลังจากนั้นเมื่อรถไฟเพิ่มเติมอัตราการขนส่งของสูงขึ้นเล็กน้อย แต่รถรับจ้างนั้นสามารถมีบทบาทในการขนย้ายสินค้ามากขึ้นแบบก้าวกระโดด ซึ่งเป็นจำนวนที่มากยิ่งกว่ารถไฟ ซึ่งบอกให้เห็นว่ารถรับจ้างนั้นมีประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และขนส่งผลิตภัณฑ์ได้ในปริมาณมากยิ่งกว่าการขนย้ายสินค้าด้วยรถไฟ ดังนั้นในปัจจุบันเจ้าของธุรกิจต่างๆจึงนิยมใช้บริการรถรับจ้างขนของเพิ่มมากขึ้น หากว่าอยากได้ข้อแนะนำหรือต้องการทราบสนนราคาค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรถรับจ้างขนของ สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ หรือเว็บไซต์ของเรา

เครดิต : http://www.transport4thai.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s